Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Upotreba vizualne glasovne pošte

background image

Upotreba vizualne glasovne pošte
Vizualna glasovna pošta omogućuje vam da vidite popis glasovnih poruka i izaberete koje

reproducirati ili izbrisati.
Da biste dobili ovu uslugu na telefonu, vjerojatno ćete trebati kontaktirati davatelja usluga.
1. Dodirnite >

> postavke.

2. Prebacite Vizualna glasovna pošta na Uključeno

.

3. Upišite broj glasovne pošte u okvir Broj glasovne pošte.
Da biste dobili broj glasovne pošte, kontaktirajte davatelja usluga.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

61

background image

Savjet: U ovisnosti o davatelju usluga možda možete upisati i drugi broj glasovne pošte.

Slušanje glasovne poruke

Dodirnite i prevucite desno da biste vidjeli popis poruka govorne pošte. Ako vas se zatraži,

upišite zaporku i dodirnite poruku koju želite slušati.