Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Upotreba poziva na čekanju

background image

Upotreba poziva na čekanju
Imate drugi poziv tijekom aktivnog poziva? Poziv na čekanju omogućuje vam da odgovorite

na drugi poziv ili ga stavite na čekanje.
1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite SVE POSTAVKE >

mreža+ > postavi.

2. Ako imate telefon s dva SIM-a, dodirnite željeni SIM. Dualni SIM ne podržavaju svi telefoni.

Za dostupnost idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Prebacite Poziv na čekanju na Uključeno

.

Stavljanje prvog poziva na čekanje i javljanje na novi

Dodirnite PRIHVATI.
Prekidanje prvog poziva na čekanje i javljanje na novi

Dodirnite završi poziv+prihvati.
Zanemarivanje novog poziva

Dodirnite ODBACI.
Stavljanje jednog poziva na čekanje i upućivanje drugog

Dodirnite ZADRŽI > DODAJ POZIV i nazovite osobe koje želite.
Prebacivanje između poziva

Dodirnite DODIRNITE ZA PREBACIVANJE.