Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Slanje trenutačne lokacije u poruci

background image

Slanje trenutačne lokacije u poruci
Tražili ste prijatelje da vas dođu vidjeti, ali ne znaju gdje je mjesto? Pošaljite lokaciju na karti.
Značajka možda nije dostupna u svim regijama.

Telefon vas može pitati o upotrebi lokacije. Morate dopustiti upotrebu te značajke.
1. Tijekom pisanja tekstne poruke dodirnite > moja lokacija.
Slanje poruke s privitkom može biti skuplje od slanja uobičajene tekstne poruke. Dodatne

informacije zatražite od svog davatelja usluga.
2. Dodirnite .

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

72

background image

Vaši prijatelji primaju poruku sa slikom mjesta na kojem se nalazite na karti.