Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Čitanje e-pošte

background image

Čitanje e-pošte
Ako čekate važne vijesti, ne morate čekati da ste za stolom. Upotrijebite telefon za čitanje e-

pošte.
Možete vidjeti kada dobijete novu e-poštu na početnom zaslonu.
1. Dodirnite .

2. U spremniku dodirnite e-poštu. Nepročitana je pošta označena različitim bojama.

Savjet: Za uvećavanje ili smanjivanje prikaza postavite 2 prsta na zaslon i približite ih ili

ih razdvojite.

Savjet: Ako poruka e-pošte sadrži web-adresu, dodirnite je da biste otišli na web-mjesto.

Čitanje e-pošte u razgovoru

U spremniku dodirnite razgovor koji sadrži poruku e-pošte i dodirnite poruku. Razgovor s

nepročitanom poštom označen različitom bojom.
Spremanje privitka

Dok je poruka e-pošte otvorena, dodirnite privitak, na primjer fotografiju, i započet će

preuzimanje na telefon. Dodirnite i držite privitak te dodirnite spremi. Ne mogu se spremiti

svi formati datoteka.
Kopiranje poveznice

Dok je e-pošta otvorena, dodirnite i držite web-poveznicu pa dodirnite kopiraj vezu.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

76