Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Središte Osobe

background image

Središte Osobe
Središte Osobe mjesto je na kojem se drže svi podaci za kontakt vaših prijatelja. Omogućuje

vam da pomoću soba i grupa ostanete u kontaktu s osobama koje su vam najvažnije. Vaše su

društvene mreže također tu.
Idite na kontakti kako biste vidjeli podaci za kontakt vaših prijatelja sa svakog računa na koji

ste prijavljeni. Možete organizirati popis prema željama filtriranjem po računu ili skrivanjem

kontakta bez broja telefona. Vlastita kartica kontakta također je tu.
Pogledajte što je novo kako biste na jednom mjestu vidjeli ažuriranja statusa vašeg prijatelja

na društvenoj mreži.
Prikaz sobe početna je stranica za vaše sobe i grupe koje vam omogućavaju da ostanete u

kontaktu s najvažnijim kontaktima. Sobe omogućuju vama i prijateljima koje pozovete da

privatno razgovarate i dijelite stavke kao što su kalendar i fotografije. Grupe vam olakšavaju

uvid u ažuriranja na društvenim mrežama samo od osoba koje dodate u grupu i slanje e-pošte

ili poruka svima istodobno.