Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Objava statusa

background image

Objava statusa
Ako želite komunicirati sa svojim prijateljima, dajte im do znanja o čemu razmišljate. Objavite

ažuriranje statusa na uslugama društvenog umrežavanja koje upotrebljavate.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

68

background image

1. Dodirnite Osobe i prevucite na kontakti.

2. Dodirnite vlastitu karticu kontakta i objavljivanje poruke.

3. Odaberite uslugu na koju želite objaviti.

4. Upišite poruku.

5. Dodirnite .