Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Prebacivanje između prikaza i aplikacija

background image

Prebacivanje između prikaza i aplikacija
Na početnom zaslonu nemate sve aplikacije koje trebate? Da biste ih našli, prevucite do

izbornika aplikacija. Ili provjerite što je sve na telefonu pokrenuto i prebacujte između

aplikacija.
Da biste vidjeli sve aplikacije na telefonu, na početnom zaslonu jednostavno prevucite lijevo.

Za povratak na početni zaslon prevucite desno.

Savjet: Da biste brzo našli aplikaciju, dodirnite bilo koje slovo u izborniku aplikacija te

u sljedećem izborniku dodirnite prvo slovo ili znak aplikacije koju želite.

Prikaz, prebacivanje i zatvaranje aplikacija

Da biste vidjeli otvorene aplikacije, pritisnite i držite . Da biste prebacili aplikaciju, prevucite

na aplikaciju koju želite i dodirnite je. Da biste zatvorili aplikacije koje više ne trebate, dodirnite

.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

22