Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Ikone prikazane na telefonu

background image

Ikone prikazane na telefonu
Traka statusa na vrhu zaslona pokazuje koje je trenutačno vrijeme, stanje baterije i jačinu

signala te drugo.

Savjet: Da biste vidjeli skrivene ikone, dodirnite traku statusa.

Jačina mobilnog signala

Jačina signala

Telefon nije povezan s mobilnom mrežom.

U telefonu nema SIM kartice.

Vaša SIM kartica je zaključana.

Uključen je zrakoplovni način.

Telefon je u roamingu izvan matične mobilne mreže.

Mobilna podatkovna veza
Pojedinačna slova, kombinacija slova ili kombinacija slova i brojeva prikazuje vrstu mobilne

mreže na koju ste spojeni.
Ikone koje prikazuju vrstu mrežne veze mogu se razlikovati ovisno o regiji i davatelju mrežnih

usluga.

Otvorena je EDGE podatkovna veza.

Otvorena je GPRS podatkovna veza.

Telefon je povezan s 3G mrežom.

Otvorena je (HSDPA/HSUPA) podatkovna veza velike brzine.

Otvorena je (HSPA+/DC-HSDPA) podatkovna veza velike brzine.

Telefon je povezan s 4G mrežom.

Podaci se prenose putem mobilne podatkovne veze.

Wi-Fi veza

Wi-Fi veza je dostupna.
Wi-Fi veza je aktivna.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

26

background image

Mobilna podatkovna veza dijeli se s drugim uređajima preko Wi-Fi mreže.

Podaci se prenose preko Wi-Fi mreže.

Bluetooth uređaj

Bluetooth uređaj je povezan s telefonom.
Bluetooth je uključen, ali telefon nije povezan s Bluetooth uređajem.

Baterija

Razina baterije

Baterija se puni.

Uključen je način uštede baterije.

Napajanje ili stanje baterije trenutačno nije poznato.

Obavijesti

Imate nepročitanih obavijesti, primjerice nove poruke. Za provjeru obavijesti s vrha

zaslona prevucite prema dolje.
Profili

Uključen je način rada vibracija.

Uključen je način rada bez zvuka.

Cortana

Cortana upravlja vašim pozivima i porukama.

Prosljeđivanje poziva

Vaši pozivi prosljeđuju se na drugi broj ili na spremnik glasovnih poruka.

Lokacija

Aplikacija ili usluga upotrebljava podatke o lokaciji.

Način vožnje

Način vožnje je uključen.