Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Upravljanje SIM-ovima

background image

Upravljanje SIM-ovima
Ne želite da vam posao ometa slobodno vrijeme? Ili imate jeftiniju podatkovnu vezu na

jednom SIM-u? Možete odlučiti koji SIM želite upotrebljavati.
Dualni SIM ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.
1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite SVE POSTAVKE >

mobilna mreža+SIM.

2. Za promjenu postavki SIM-a dodirnite SIM koji želite.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

52

background image

Preimenovanje SIM kartice

Dodirnite Naziv SIM kartice i unesite ime koje želite.
Odabir SIM-a za podatkovnu vezu

Dodirnite SIM za podatkovnu vezu i SIM koji želite.
Isključivanje SIM-a

Prebacite Status SIM kartice na Isključeno

.

Povezivanje SIM pločica početnog zaslona

Da biste pločice početnog zaslona za pozive ili poruke povezali pod jednom pločicom za oba

SIM-a, dodirnite željenu pločicu pa dodirnite

> poveži pločice.