Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Skeniranje kodova ili teksta

background image

Skeniranje kodova ili teksta

Upotrijebite kameru telefona za skeniranje sadržaja kao što su QR kodovi, bar kodovi, knjige

i DVD omoti te dobijte dodatne informacije o tome što vaš telefon prepoznaje.
Vision search ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.
Dodirnite tipku pretraživanja i dodirnite .
Ako telefon ima aplikaciju Cortana, dodirnite Lumia Camera i ovisno o telefonu:
• Dodirnite

> fotoalati... > .

• Dodirnite > Fotoalati > .
1. Usmjerite kameru na kôd.

2. Dodirnite rezultat za više informacija.

Savjet: Držite kameru mirno i provjerite da je ono što skenirate u potpunosti vidljivo na

tražilu kamere.
Primjer: Pokušajte skenirati sljedeći kôd i pogledajte što će se dogoditi.

Prijevod ili pretraživanje teksta na internetu

Usmjerite kameru na tekst, dodirnite skeniraj tekst i riječi koje želite te dodirnite prevedi ili

traži.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

48

background image

Značajka možda nije dostupna na svim jezicima.