Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Stvaranje Microsoftova računa

background image

Stvaranje Microsoftova računa
Začinite svoj život i još bolje iskoristite svoj telefon – stvorite Microsoftov račun. Ako niste

stvorili Microsoftov račun tijekom prvog pokretanja, možete to učiniti naknadno.

Ako već imate Xbox Live.com, Hotmail.com ili Outlook.com račun ili ste stvorili Microsoftov

račun na tabletu Surface ili računalu sa sustavom Windows, ne morate stvarati novi – samo se

prijavite pomoću svojeg korisničkog imena i lozinke za taj račun. Ako još nemate Microsoftov

račun, možete stvoriti novi na telefonu.
1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite SVE POSTAVKE >

e-pošta+računi > dodaj račun.

2. Dodirnite Microsoftov račun.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

28

background image

3. Stvorite Microsoftov račun.
Obavezno zapamtite vjerodajnice za Microsoftov račun koji ste dodali telefonu.
4. Unesite pojedinosti o računu.

5. Unesite telefonski broj ili alternativnu adresu e-pošte. Oni će se upotrijebiti za slanje

jednokratnog koda za provjeru te za zaštitu vaših podataka.

6. Odaberite kako želite primiti svoj jednokratni kôd za provjeru.

7. Kada se to od vas zatraži, unesite posljednje 4 znamenke svog telefonskog broja ili svoju

adresu e-pošte.

8. Kada dobijete kôd, upišite ga i bit ćete spremni izraditi pričuvne kopije podataka te

upotrebljavati telefon.
Možete također stvoriti račun ili upravljati njime na stranici www.live.com.