Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Produženje vijeka trajanja baterije

background image

Produženje vijeka trajanja baterije

Maksimalno iskoristite telefon dok vam baterija istodobno traje koliko je potrebno. Postoje

koraci koje možete poduzeti kako biste uštedjeli energiju na telefonu.
Za uštedu energije:

Punite mudro

Uvijek u potpunosti napunite bateriju.

Odaberite samo zvukove koji su vam

potrebni

Isključite nepotrebne zvukove kao što su zvukovi

tipki. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite

prema dolje i dodirnite SVE POSTAVKE > melodije

zvona+zvukovi te odaberite zvuk koji želite

zadržati.

Upotrebljavajte žičane slušalice

Upotrebljavajte žičane slušalice umjesto zvučnika.

Upotrijebite Ušteda baterije

Možete postaviti da telefon automatski štedi

energiju kada je razina napunjenosti baterije niska.

Za provjeru statusa baterije i uključivanje Ušteda

baterije na početnom zaslonu prevucite prema dolje

od vrha zaslona i dodirnite SVE POSTAVKE >

Ušteda baterije.
Kada telefon prijeđe u način uštede baterije, nećete

moći promijeniti postavke za sve aplikacije.

Promjena postavki zaslona telefona • Postavljanje zaslona telefona na isključivanje

nakon kratkog vremena. Na početnom zaslonu s

vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite

SVE POSTAVKE > zaključani zaslon > Zaslon se

zaključava nakon.

• Promijenite postavke info zaslon. Da biste

nakratko vidjeli vrijeme i obavijesti kada

pomičete telefon, na početnom zaslonu s vrha

zaslona prevucite dolje, dodirnite SVE

POSTAVKE > info zaslon i prebacite Info

zaslon na zaviri. Za isključivanje info zaslon

prebacite Info zaslon na isključeno. Info zaslon

ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na

www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

• Upotrijebite dvostruki dodir za aktiviranje

telefona samo kada je potrebno. Za isključenje

značajke na početnom zaslonu s vrha zaslona

prevucite prema dolje, dodirnite SVE

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

41

background image

POSTAVKE > dodir i prebacite Aktiviranje na

Isključeno

. Dvostruki dodir ne podržavaju

svi telefoni. Za dostupnost idite na

www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

Smanjivanje svjetline zaslona

• Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite

prema dolje i dodirnite SVE POSTAVKE >

svjetlina. Provjerite je li Automatsko

prilagođavanje prebačen na Isključeno

.

Prebacite Razina na niska i prebacite

Automatsko prilagođavanje na Uključeno

. Da biste mogili automatski promijeniti

svjetlinu zaslona, telefon mora imati svjetlosni

senzor. Za dostupnost idite na

www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

• Za smanjenje svjetline zaslona kada je uključena

ušteda baterije, na početnom zaslonu s vrha

zaslona prevucite dolje, dodirnite SVE

POSTAVKE > zaslon te prebacite Svjetlina uz

štednju baterije na Uključeno

.

Zaustavljanje aplikacija koje rade u

pozadini

Zatvorite aplikaciju koju ne upotrebljavate. Za

zatvaranje većine aplikacija pritisnite i držite te

dodirnite na aplikacijama koje želite zatvoriti.

Selektivna upotreba lokacijskih

usluga

Ako lokacijske usluge želite zadržati uključene, ali ne

želite upotrijebiti usluge prijave, na početnom

zaslonu s vrha zaslona prevucite dolje i dodirnite

SVE POSTAVKE. Prevucite na aplikacije, dodirnite

osobe i prebacite Korištenje moje lokacije na

Isključeno

.

Upotreba odabranih mrežnih veza

• Postavite telefon da rjeđe provjerava novu e-

poštu ili čak samo na zahtjev. U svakom

spremniku dodirnite

> postavke >

postavke sinkronizacije i odaberite učestalost

sinkronizacije.

• Uključite Bluetooth samo kada je potrebno.
• Uključite NFC samo kada je potrebno. Da biste

isključili značajku NFC, na početnom zaslonu

prevucite s vrha zaslona prema dolje, dodirnite

SVE POSTAVKE > NFC pa prebacite Dijeljenje

dodirom na Isključeno

. NFC ne podržavaju

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

42

background image

svi telefoni. Za dostupnost idite na

www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

• Radije upotrijebite Wi-Fi vezu nego mobilnu

podatkovnu vezu za spajanje s internetom.

• Zaustavite traženje dostupnih bežičnih mreža. Na

početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite

prema dolje i dodirnite SVE POSTAVKE > Wi-Fi

pa prebacite Wi-Fi umrežavanje na Isključeno

.

• Ako slušate glazbu ili upotrebljavate telefon na

drugačiji način, a ne želite upućivati ni primati

pozive, uključite zrakoplovni način. Na početnom

zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i

dodirnite SVE POSTAVKE > zrakoplovni način

pa prebacite Status na Uključeno

.

Provjera potrošnje baterije

Da biste provjerili koje vam aplikacije troše bateriju, na početnom zaslonu prevucite prema

dolje s vrha zaslona i dodirnite SVE POSTAVKE > Ušteda baterije i prevucite na potrošnja.