Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Izrada snimke zaslona

background image

Izrada snimke zaslona

Možete napraviti snimke onog a što se nalazi na zaslonu telefona i upotrijebiti kao i fotografije.
1. Pritisnite tipku za pojačanje glasnoće i tipku za uključivanje istodobno.

2. Za prikaz ili upravljanje snimkama zaslona koje ste snimili dodirnite Fotografije > albumi >

Snimke zaslona.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

40