Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Postavljanje usluge Cortana

background image

Postavljanje usluge Cortana
Ruke su vam zauzete, a trebate upotrijebiti telefon? Možete glasom uputiti poziv, poslati

tekstnu poruku, pretraživati web ili otvoriti aplikaciju.
Potreban vam je Microsoftov račun da biste upotrijebili uslugu Cortana.
1. Dodirnite Cortana.

2. Slijedite upute prikazane na telefonu.
Da biste kasnije promijenili postavke, primjerice ime, dodirnite > settings.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

38