Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Hej, Cortana

background image

Hej, Cortana
Naučite svoju osobnu pomoćnicu da prepozna vaš glas i aktivirajte je samo izgovaranjem

njenog imena.
Glasovna aktivacija "Hej, Cortana" nije dostupna u svim regijama ni na svim jezicima te je ne

podržavaju svi modeli telefona. Za dostupnost idite na www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.
1. Na početnom zaslonu prevucite s vrha zaslona, dodirnite SVE POSTAVKE > Cortana

glasovna aktivacija > let’s go i slijedite upute.

2. Nakon što naučite Cortanu da prepozna vaš glas, prebacite Cortana glasovna aktivacija

na Uključeno

.

Cortana je sada naučila reagirati na vaš glas kada izgovorite Hej, Cortana.