Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Preuzimanje karti na telefon

background image

Preuzimanje karti na telefon

Spremite nove karte na telefon prije putovanja i uživajte u pretraživanju karti bez internetske

veze na putovanju.
Da biste preuzeli i ažurirali karte, uključite Wi-Fi umrežavanje.
Dodirnite Karte >

> postavke.

1. Dodirnite preuzmi karte > .

2. Odaberite državu ili regiju.
Ažuriranje postojeće karte

Dodirnite provjeri ima li ažuriranja.
Brisanje karte

Dodirnite preuzmi karte, dodirnite i držite kartu te dodirnite izbriši.