Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Dodavanje pokreta fotografijama

background image

Dodavanje pokreta fotografijama
Upotrijebite aplikaciju Lumia Cinemagraph za animaciju fotografija i oživite ih.
Za preuzimanje aplikacije Lumia Cinemagraph ili da biste provjerili imate li najnoviju verziju,

idite na www.windowsphone.com. Lumia Cinemagraph možda nije dostupan za sve modele

telefona.
1. Dodirnite Lumia Cinemagraph.

2. Za snimanje fotografije dodirnite i zaslon.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

86

background image

3. Odaberite područja koja želite animirati i dodirnite .

4. Za spremanje animirane fotografije dodirnite .