Microsoft Lumia 535 Dual SIM - הרכזת ‘תמונות’

background image

תונומת

'

תונומתה

תמליצש

וא

יעטק

ואדיווה

תטלקהש

תרזעב

ןופלטה

םירמשנ

תזכרב

תונומת

,

םש

לכות

ןייעל

םהב

גיצהלו

םתוא

.

©

2015

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

85

background image

ידכ

אוצמל

תא

תונומתה

יעטקו

ואדיווה

ךלש

תולקב

,

ןמס

תא

םיפדעומה

ךלש

וא

ןגרא

םתוא

םימובלאב

.

תגצה

תונומת

היח

שדחמ

תא

םיעגרה

םיבושחה

-

גצה

תא

תונומתה

ןופלטב

ךלש

.

שקה

לע

תונומת

.

1

.

ידכ

גיצהל

הנומת

תמליצש

,

קלחה

לא

םימובלא

,

שקהו

לע

טרס

םוליצ

לעו

הנומתה

.

2

.

ידכ

גיצהל

תא

הנומתה

האבה

,

קלחה

תא

עבצאה

הלאמש

.

ידכ

גיצהל

תא

הנומתה

תמדוקה

,

קלחה

תא

עבצאה

הנימי

.

שופיח

תונומת

יפל

ךיראת

םוקימו

שקה

לע

<

תורדגה

<

ץבק

תא

תונומתה

ילש

יפל

ןמז

םוקימו

.

הלדגה

וא

הנטקה

חנה

יתש

תועבצא

לע

ךסמה

קלחהו

ןתוא

וז

לא

וז

וא

ןוויכב

ידגנה

.

הצע

:

ידכ

לידגהל

וא

ןיטקהל

הרזחב

תא

הגוצתה

תוריהמב

,

שקה

םיימעפ

לע

הנומתה

.

ןומיס

הנומת

ףדעומכ

םאה

ךנוצרב

אוצמל

תא

תונומתה

תובוטה

רתויב

ךלש

תוריהמב

תולקבו

?

ןמס

ןתוא

םיפדעומכ

גצהו

ןתוא

הגוצתב

םיפדעומ

תזכרב

תונומת

.

1

.

שקה

לע

תונומת

<

םימובלא

רובעו

לא

הנומתה

.

םא

הנומתה

תאצמנ

םובלאב

ןווקמ

,

ךתורשפאב

דירוהל

התוא

ןופלטל

ךלש

.

2

.

שקה

לע

<

.

הצע

:

ידכ

ןמסל

תוריהמב

רפסמ

תונומת

םיפדעומכ

,

רחב

תא

םובלאה

ובש

תואצמנ

תונומתה

,

שקה

לע

,

רחב

תא

תונומתה

שקהו

לע

.

תגצה

םיפדעומה

ךלש

תזכרב

תונומת

,

לולג

לא

םיפדעומ

.

יוניש

עקרה

תזכרב

'

תונומת

'

םא

שי

ךל

םוליצ

אלפנ

םרוגש

ךל

השגרהל

הבוט

לכב

םעפ

התאש

לכתסמ

וילע

,

ךתורשפאב

רידגהל

ותוא

עקרכ

לש

תונומת

תזכרה

.

1

.

שקה

לע

תונומת

.

2

.

שקה

לע

<

תורדגה

.

3

.

רבעה

תא

חירא

לחתה

הארמ

בצמל

הנומת

תדדוב

.

4

.

שקה

לע

רחב

הנומת

,

רחבו

תנומת

עקר

.

הצע

:

ךתורשפאב

םג

רידגהל

תא

ןופלטה

יונישל

הנומתה

ןפואב