Microsoft Lumia 535 Dual SIM - יצירת חשבון Microsoft שלך

background image

תונובשח

<

ףסוה

ןובשח

.

2

.

שקה

לע

ןובשח

Microsoft

.

3

.

תריצי

ןובשח

Microsoft

ךלש

.

©

2015

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

27

background image

אדו

התאש

רכוז

תא

תואשרהה

רובע

ןובשח

Microsoft

תפסוהש

ןופלטל

.

4

.

אלמ

תא

יטרפ

ןובשחה

ךלש

.

5

.

דלקה

תא

רפסמ

ןופלטה

ךלש

וא

תבותכ

ראוד

תיפולח

.

םה

םישמשמ

ידכ

חולשל

ךילא

דוק

תומיא

דח

ימעפ

ידכו

ןגהל

לע

םינותנה

ךלש

.

6

.

רחב

תא

ןפואה

ובש

הצרת

לבקל

תא

דוק

תומיאה

דחה

ימעפ

.

7

.

שקבתתשכ

,

דלקה

תא

4

תורפסה

תונורחאה

לש

רפסמ

ןופלטה

ךלש

וא

תא

תבותכ

ראודה

ךלש

.

8

.

רשאכ

לבקת

תא

דוקה

,

ןזה

ותוא

.

ךכ

היהת

ןכומ

תובגל

תא

םינותנה

ךלש

שמתשהלו

ןופלטב

.

ךתורשפאב

םג

רוציל

וא

להנל

תא

ןובשחה

ךלש

ב

-

www.live.com

.

ףסוה

ןובשח

Microsoft

ןופלטל

ךלש

םא

אל

תסנכנ

ןובשחל

Microsoft

ךלש

ךלהמב

הלעפהה

תינושארה

,

לכות

ףיסוהל

תא

ןובשחה

ןופלטל

רחואמ

רתוי

דירוהלו

תא

םינותנה

תורדגההו

ךלש

תולקב

לכב

םינקתהה

ךלש

.

1

.

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

שקהו

לע

לכ

תורדגהה

<

ראוד

+

תונובשח

<

ףסוה

ןובשח

.

2

.

שקה

לע

ןובשח

Microsoft

.

3

.

סנכיה

ןובשחל

Microsoft

םע

םש

שמתשמה

המסיסהו

םימייקה

ךלש

.

4

.

רחב

תא

ןפואה

ובש

הצרת

לבקל

תא

דוק

תומיאה

דחה

ימעפ

.

5

.

שקבתתשכ

,

דלקה

תא

4

תורפסה

תונורחאה

לש

רפסמ

ןופלטה

ךלש

וא

תא

תבותכ

ראודה

ךלש

.

6

.

לבקתשכ

תא

דוקה

,

ןזה

ותוא

.

םינותנה

תורדגההו

ךלש

ונרכנוסי

ןופלטל

.

הצע

:

םא

ןופלטה

םדוקה

ךלש

אוה

ןופלט

Windows Phone

תיביגו

תא

ןכותה

ךלש

ןובשחל

Microsoft

ךלש

,

רזחש

תא

יוביגה

דרוהו

תא

לכ

םירמוחה

ךלש

תולקב

ןופלטל

שדחה

.

תרדגה

'

החפשמה

ילש

'

הצור

טולשל

תודרוהב

ךלש

ךידלי

םינופלטב

םהלש

?

תרזעב

'

החפשמה

ילש

,'

ךתורשפאב

עונמל

ךידלימ

דירוהל

ןכות

םולשתב

וא

לעב

גוריד

ליג

מ

-

תונח

וא

תונח

םיקחשמה

.

Xbox

וניא

ךמות