Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Wi-Fi-ühenduse loomine

background image

Wi-Fi-ühenduse loomine
Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine võimaldab hõlpsalt Internetti pääseda. Kui olete kodust või

kontorist väljas, saate avalikes kohtades (nt raamatukogus või Interneti-kohvikus) Wi-Fi-

võrkudega ühenduse luua.
Teie telefon otsib regulaarselt saadaolevaid ühendusi ja kuvab nende kohta teateid. Teatis

kuvatakse lühiajaliselt ekraani ülaosas. Wi-Fi-ühenduste haldamiseks valige vastav teatis.
Libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikut .

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

120

background image

1. Muutke sätte Wi-Fi-võrgud olekuks Sees

.

2. Valige ühendus, mida soovite kasutada.
Kui ekraani ülaservas olekuribal kuvatakse , on Wi-Fi-ühendus aktiivne.
Kui satelliidisignaalid pole saadaval (eriti siseruumides või kõrgete hoonete vahel), aitab Wi-

Fi-positsioonimine asukohta täpsemalt määrata.

Märkus. Mõnes riigis võivad kehtida Wi-Fi-ühenduse kasutamise piirangud. Euroopa

Liidus näiteks tohib 5150–5350 MHz Wi-Fi-ühendust kasutada üksnes siseruumides ning

USA-s ja Kanadas tohib 5,15–5,25 GHz Wi-Fi-ühendust kasutada ainult siseruumides.

Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.

Ühenduse sulgemine

Muutke sätte Wi-Fi-võrgud olekuks Väljas

.

Näpunäide. Telefon loob Wi-Fi-võrguga automaatselt uuesti ühenduse. Automaatse

taasühendamise aja muutmiseks või Wi-Fi käsitsi sisselülitamiseks puudutage käsku

Lülita Wi-Fi taas sisse ja enda soovitud valikut.