Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Ühenduse loomine Wi-Fi-sensori abil

background image

Ühenduse loomine Wi-Fi-sensori abil
Rakenduse Wi-Fi-sensor abil saate avalike Wi-Fi-pääsupunktidega hõlpsalt ühenduse luua.
Wi-Fi-sensor ühendab teie telefoni avalike Wi-Fi-pääsupunktidega ja nõustub vajaduse korral

teie eest kasutustingimustega. Wi-Fi-sensor saab ka teie kontaktteavet jagada, kui seda

soovite.
1. Libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid > Wi-Fi-

sensor.

2. Muutke sätte Loo ühendus Wi-Fi-pääsupunktidega olekuks Sees

.

Näpunäide. Leitud Wi-Fi-pääsupunkte saate jagada sõpradega, kes samuti kasutavad

rakendust Wi-Fi-sensor. Määrake seade Jaga valitud Wi-Fi-võrke väärtuseks Sees

.