Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Telefoni seadmine automaatselt lukustuma

background image

Telefoni seadmine automaatselt lukustuma
Kas soovite oma telefoni loata kasutamise eest kaitsta? Saate määrata turbekoodi ja seada

telefoni end automaatselt lukustama, kui te seda parajasti ei kasuta.
1. Libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid KÕIK SÄTTED >

lukustuskuva.

2. Määrake seade Parool väärtuseks Sees

ja sisestage turbekood (vähemalt neli

numbrit).

3. Puudutage valikut Küsi parooli ja määratlege ajavahemik, mille möödumisel telefon

automaatselt lukustatakse.
Ärge avaldage turbekoodi teistele ja hoidke seda kindlas kohas, telefonist eraldi. Kui unustate

turbekoodi ega saa seda taastada või kui sisestate liiga palju kordi järjest vale koodi, peate

telefoni teenindusse viima. Telefoni avamise eest võidakse teilt küsida lisatasu ja kõik telefonis

leiduvad isiklikud andmed võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge lähimasse

hoolduskeskusse või telefoni müüja poole.
Lukus telefoni avamine

Vajutage toitenuppu ja lohistage lukustuskuva ülespoole ning sisestage oma turbekood.
Turvakoodi muutmine

Libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid KÕIK SÄTTED >

lukustuskuva > muuda parooli.