Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Turvalise VPN-ühenduse kasutamine

background image

Turvalise VPN-ühenduse kasutamine

Ettevõtte ressurssidele (nt sisevõrgule või ettevõtte e-postile) juurde pääsemiseks või VPN-

teenuse kasutamiseks isiklikul otstarbel võite vajada virtuaalse privaatvõrgu (VPN) ühendust.
VPN-konfiguratsiooni kohta saate lisateavet oma ettevõtte IT-administraatorilt või külastage

VPN-teenuse allalaadimiseks veebilehte Pood ning vaadake täiendavat teavet teenuse

veebisaidilt.
Libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage valikuid KÕIK SÄTTED > VPN

ja muutke sätte Olek olekuks Sees

.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

119

background image

1. VPN-profiili lisamiseks puudutage valikut .

2. Määrake seade Loo ühendus automaatselt väärtuseks Sees

.

3. Kirjutage ettevõtte IT-administraatorilt või VPN-teenuselt saadud profiiliteave.
Telefon loob VPN-ühenduse automaatselt.

Näpunäide. VPN-i mobiilandmesideühenduse ja rändlussätete muutmiseks puudutage

valikut suvandid.

VPN-profiili muutmine

Puudutage pikalt profiili, puudutage valikut muuda ja muutke teavet.
VPN-profiili kustutamine

Puudutage pikalt profiili ning puudutage valikut kustuta.
VPN-ühenduse käsitsi valimine

Puudutage pikalt profiili ning puudutage valikut lülita käsitsijuhtimisele. Puudutage profiili,

millega soovite VPN-ühenduse luua.