Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Sõbra telefoniga Bluetoothi kaudu ühenduse loomine

background image

Sõbra telefoniga Bluetoothi kaudu ühenduse loomine
Bluetoothi abil saate fotode ja muu jagamiseks oma sõbra telefoniga juhtmevaba ühenduse

luua.
1. Libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid KÕIK SÄTTED >

Bluetooth.

2. Kontrollige, kas Bluetooth on mõlemas telefonis sisse lülitatud.

3. Kontrollige, kas mõlemad telefonid on üksteise jaoks leitavad. Selleks et teie telefon oleks

teiste telefonide jaoks leitav, peab selles olema avatud Bluetoothi seadete vaade.

4. Kuvatakse levialas olevate Bluetooth-telefonide nimed. Puudutage telefoni, millega soovite

ühenduse luua.

5. Kui teine telefon nõuab pääsukoodi, siis sisestage või nõustuge pääsukoodiga.
Pääsukoodi kasutatakse ainult esimest korda ühenduse loomisel.