Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Juhtmeta peakomplekti ühendamine

background image

Juhtmeta peakomplekti ühendamine
Juhtmevaba peakomplekti abil (müügil eraldi) saate rääkida telefoniga vabakäerežiimis – saate

jätkata kõne ajal oma tegevust, näiteks arvutiga töötamist.
Kuna Bluetoooth-raadiosidetehnoloogiaga seadmed kasutavad suhtlemiseks raadiolaineid,

pole oluline, et nende vahel oleks takistustevaba ruum. Bluetooth-seadmed ei tohi aga

teineteisest kaugemal kui 10 meetrit asuda, kusjuures takistused (nt seinad) ja teised

elektroonilised seadmed võivad ühendust segada.
Kui Bluetooth on sisse lülitatud, saavad seotud seadmed teie telefoniga ühenduse luua. Muud

seadmed saavad teie telefoni leida üksnes siis, kui Bluetoothi seadete vaade on avatud.
Ärge siduge oma seadet tundmatute seadmetega ega nõustuge nende ühenduse loomise

taotlustega. Nii kaitsete oma telefoni kahjuliku sisu eest.
Libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid KÕIK SÄTTED >

Bluetooth.
1. Määrake seade Olek väärtuseks Sees

.

2. Kontrollige, kas peakomplekt on sisse lülitatud.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

123

background image

Võimalik, et sidumisprotsess tuleb käivitada peakomplektist. Üksikasjalikku teavet leiate

peakomplekti kasutusjuhendist.
3. Telefoni ja peakomplekti sidumiseks puudutage leitud Bluetooth-seadmete loendis

peakomplekti.

4. Võimalik, et teil tuleb sisestada pääsukood. Üksikasjalikku teavet leiate peakomplekti

kasutusjuhendist.

Näpunäide. Need ühendamisjuhised kehtivad ka muude Bluetooth-tarvikute kohta.

Peakomplekti ühenduse katkestamine

Puudutage loendis ühendatud peakomplekti.
Peakomplekti uuesti sisselülitamisel luuakse ühendus automaatselt. Sidumisest loobumiseks

puudutage pikalt leitud Bluetooth-seadmete loendis peakomplekti ning seejärel puudutage

valikut kustuta.