Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Helitugevuse muutmine

background image

Helitugevuse muutmine
Kui te ei kuule kärarikkas keskkonnas telefoni helinat või helin on liiga vali, saate helitugevust

vastavalt soovile reguleerida.
Kasutage helitugevusnuppe. Maksimaalne helitugevuse tase on 10.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

24

background image

Helitugevusnupu abil saab vaikimisi reguleerida märguannete ja meeldetuletuste

helitugevust.
Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada.

Ärge ühendage heliliidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate selle seadme heliliidesesse

heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.
Kui kõrvaklapid on ühendatud, kontrollivad helitugevusnupud nii helina kui ka muusika

helitugevust. Maksimaalne helitugevuse tase on 30.
Meediumifailide ja rakenduste helitugevuse muutmine

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu, puudutage valikut ja seejärel

meediumifailide ja rakenduste helitugevusriba. Maksimaalne helitugevuse tase on 30.
Hääletu režiimi sisselülitamine

Vajutage helitugevusnuppu ja puudutage ikooni > . Hääletu režiimi väljalülitamiseks

puudutage valikut .

Näpunäide. Kui te ei soovi, et telefon väriseks, puudutage valikut . Helisätete

muutmiseks libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid

KÕIK SÄTTED > helinad+helid.