Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Hääletu režiimi sisselülitamine

background image

Hääletu režiimi sisselülitamine
Hääletu režiimi sisselülitamisel vaigistatakse kõik helinad ja märguandehelid. Seda profiili

võite kasutada näiteks kinos või koosolekul.
Helitugevuse riba kuvamiseks ekraani ülaservas vajutage helitugevusnuppu. Seejärel

puudutage ikooni .

Hääletu režiimi sisselülitamiseks puudutage valikut .

Näpunäide. Kas te ei soovi hääletut režiimi sisse lülitada, kuid ei saa praegu vastata?

Saabuva kõne vaigistamiseks vajutage helitugevuse vähendamise klahvi. Kui olete

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

37

background image

funktsiooni Pöörake vaikseks sisse lülitanud, saate pöörata telefoni esikülje allapoole.

Funktsiooni Pöörake vaikseks sisselülitamiseks libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast

allapoole, puudutage valikuid KÕIK SÄTTED > audio, libistage sõrme ekraanil vajadusel

vasakule ja muutke sätte Pöörake vaikseks olekuks Sees

.

Hääletu režiimi väljalülitamine

Puudutage valikut .
Värina väljalülitamine

Kui te ei soovi, et telefon väriseks, puudutage valikut .