Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Avakuva isikupärastamine

background image

Avakuva isikupärastamine
Isikupärastage avakuva – saate valida taustafoto, kinnitada avakuvale oma lemmikrakendused

ja palju muud. Lisaks saate muuta oma soovi järgi paanide suurust ja paigutust. Selleks, et

avakuval olevat ruumi otstarbekalt kasutada, rühmitage rakendused kaustadesse.
1. Taustfoto lisamiseks libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage

valikuid KÕIK SÄTTED > avakuva+teema > vali foto.

2. Puudutage fotot, kärpige seda soovikohaselt ja seejärel puudutage ikooni .

Näpunäide. Kas sooviksite tausta ja paanide värvi sobitada oma taustpildiga?

Puudutage valikut Taust või Rõhuvärv. Teema ja muude sätete jagamiseks kõigisse

Windowsi seadmetesse libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage

valikuid KÕIK SÄTTED > sätete sünkroonimine ja muutke sätte teema olekuks Sees

.

Paani teisaldamine

Puudutage soovitud paan ja hoidke sõrme selle peal, pukseerige paan uude asukohta ning

seejärel puudutage ekraani.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

32

background image

Paani suuruse muutmine või selle kinnitamise tühistamine

Suuruse muutmiseks puudutage soovitud paani ja hoidke sõrme selle peal, seejärel

puudutage nooleikooni.
Paanid võivad olla kas väiksed, keskmised või laiad. Mida suurem on paan, seda rohkem teavet

seal kuvatakse.

Paani eemaldamiseks puudutage soovitud paani ja hoidke sõrme selle peal, seejärel

puudutage ikooni .
Paanide rühmitamine kaustadesse

Puudutage pikalt paani ning lohistage see paanile või kausta, kuhu soovite paanid rühmitada.

Rakenduse avamiseks kausta kaudu puudutage esmalt kausta ja siis soovitud rakendust.

Kausta nime muutmiseks puudutage pikalt nime ja tippige soovitud nimi. Kausta

kustutamiseks eemaldage sellest paanid.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

33

background image

Rakenduse kinnitamine

Libistage sõrme ekraanil vasakule rakenduste menüüle ja siis puudutage valikut kinnita

avakuvale.
Kontakti kinnitamine

Puudutage ikooni Inimesed, puudutage kontakti ja hoidke sõrme selle peal, seejärel valige

kinnita avakuvale.
Kui kinnitate avakuvale kontakte, kuvatakse paanil nende kanaliuuendused ja saate helistada

neile otse avakuvalt.