Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Kuvatava klaviatuuri kasutamine

background image

Kuvatava klaviatuuri kasutamine
Kuvatava klaviatuuri abil kirjutamine on lihtne. Klaviatuuri saate kasutada nii püst- kui ka

rõhtpaigutusrežiimis. Sõnumite kiiresti kirjutamiseks puudutage tähti või libistage tähtede

kerimiseks ekraanil sõrmega.
Puudutage tekstivälja.
1

Märgiklahvid

2

Tõstuklahv

3

Numbri- ja sümboliklahv

4

Keeleklahv

5

Emotikoniklahv

6

Tühikuklahv

7

Sisestusklahv

8

Tagasilükkeklahv

Klahvipaigutus võib erinevates

rakendustes ja keeltes erineda. Keeleklahv kuvatakse ainult juhul, kui valitud on mitu keelt.

Näites on kuvatud inglise keele klaviatuur.

Näpunäide. Klaviatuurile komaklahvi lisamiseks libistage avakuval sõrme ekraani

ülaosast allapoole ja valige KÕIK SÄTTED > klaviatuur > täpsem > Kuva komaklahv,

kui see on saadaval. Komaklahvi saate lisada ainult juhul, kui teil on telefoni installitud

vähemalt kaks klaviatuuri.

Teksti kirjutamiseks sõrme ekraanil libistamine

Libistage sõrmega alates sõna esimesest tähest ja tõmmake tee ühest tähest teiseni. Pärast

viimast tähte tõstke sõrm ekraanilt. Jätkamiseks jätkake sõrmega libistamist ilma tühikuklahvi

puudutamata. Telefon lisab tühikud.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

44

background image

Kõik keeled pole toetatud.

Suur- ja väiketähtede vaheldumisi kasutamine

Puudutage tõstuklahvi. Suurtäheluku sisselülitamiseks topeltpuudutage klahvi. Tavarežiimi

tagasipöördumiseks puudutage uuesti tõstuklahvi.
Numbri või erimärgi sisestamine

Puudutage numbri- ja sümboliklahvi. Muude erimärgiklahvide kuvamiseks puudutage

tõstuklahvi. Mõne erimärgiklahvi abil saab valida rohkem sümboleid. Muude sümbolite

kuvamiseks puudutage sümbolit või erimärki ja hoidke sõrme selle peal.

Näpunäide. Lause lõppu punkti lisamiseks ja uue lause alustamiseks puudutage

tühikuklahvi kaks korda.
Näpunäide. Numbri või erimärgi kiireks sisestamiseks libistage sõrm numbri- ja

sümboliklahvi all hoides soovitud märgile ja tõstke seejärel sõrm ekraanilt.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

45

background image

Teksti kopeerimine ja kleepimine

Puudutage sõna, lohistage kopeeritava lõigu esiletõstmiseks sõna ees ja taga olevaid ringe

ning seejärel puudutage ikooni . Teksti kleepimiseks puudutage ikooni .
Märgile diakriitiku lisamine

Puudutage soovitud märki ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel puudutage diakriitikuga märki.
Märgi kustutamine

Puudutage tagasilükkeklahvi.
Kirjutamiskeele vahetamine

Puudutage keeleklahvi ja hoidke sõrme selle peal ning valige soovitud keel. Keeleklahv

kuvatakse ainult juhul, kui installitud on mitu klaviatuuri.
Kursori liigutamine

Äsja kirjutatud sõna muutmiseks puudutage pikalt teksti, kuni ekraanil kuvatakse kursor.

Lohistage kursor soovitud kohta.