Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Kirjutamiskeelte lisamine

background image

Kirjutamiskeelte lisamine
Soovi korral saate klaviatuurile lisada veel sisestuskeeli ja kirjutamise ajal keelt vahetada.
1. Libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid KÕIK SÄTTED >

klaviatuur > lisa klaviatuure.

2. Valige keeled, milles soovite kirjutada, ja puudutage valikut .

Näpunäide. Eelinstallitud klaviatuuri eemaldamiseks puudutage kasutatavat keelt ja

hoidke sõrme selle pean ning valige eemalda.

Kirjutamise ajal keele vahetamine

Puudutage keeleklahvi nii mitu korda, kuni kuvatakse soovitud keel. Klahvipaigutus ja

sõnasoovitused sõltuvad valitud keelest. Keeleklahv kuvatakse ainult juhul, kui installitud on

mitu klaviatuuri.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

47