Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Kohtumise lisamine

background image

Kohtumise lisamine
Kas peate mõne kohtumise meelde jätma? Lisage see oma kalendrisse.
Puudutage valikut Kalender.
1. Puudutage valikut .

2. Sisestage soovitud andmed ja määrake kellaaeg.

3. Sündmuse kestuse, meeldetuletuse või kordumisaja lisamiseks puudutage valikut rohkem

üksikasju.

4. Kui olete lõpetanud, puudutage ikooni .

Näpunäide. Sündmuse muutmiseks puudutage pikalt soovitud sündmust, seejärel

puudutage valikut muuda ja muutke soovitud andmeid.

Koosolekukutse saatmine

Sündmuse loomisel puudutage valikuid rohkem üksikasju > lisa inimesi > , valige soovitud

kontaktid ja puudutage ikooni .
Saate saata koosolekukutseid kontaktidele, kellel on postiaadress.
Sündmuse loomine mõnes muus kalendris

Vaikimisi salvestatakse teie sündmused Microsofti konto kalendrisse. Kui teil on näiteks perega

ühine kalender, saate sündmuse luua ja seda kohe jagada. Sündmuse loomisel kalendri

vahetamiseks puudutage valikuid rohkem üksikasju > Kalender ja soovitud kalendrit.

Näide: Saate luua sündmuse teiste isikutega ühiselt kasutatavasse kalendrisse (näiteks

Peretoa kalendrisse või töökalendrisse), et anda teada, millal te hõivatud olete.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

50

background image

Sündmuse oleku muutmine

Kui soovite teistele teada anda, et olete hõivatud või kontorist väljas, puudutage valikuid

rohkem üksikasju > Olek ja soovitud olekut. Vaikimisi on teie olek vaba.
Kohtumise kustutamine

Puudutage pikalt kohtumist ning seejärel puudutage valikut kustuta.