Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Äratuse seadmine

background image

Äratuse seadmine
Telefoni saate kasutada äratuskellana.

Valige Alarmid.
1. Puudutage valikut .

2. Määrake kellaaeg, täitke äratuse andmed ja puudutage ikooni .

Näpunäide. Kas soovite lemmiklauluga üles ärgata? Sarnaselt muude teavitushelidega

saate telefoni ise helinaid lisada ja äratuse helinad endale meelepäraseks kohandada.

Äratuskella helisemiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja telefoni helitugevus piisavalt vali.

Näpunäide. Te näete kiiresti järgmise äratuse aega, kui kinnitate rakenduse Alarmid

avakuvale. Paani suurus peab olema vähemalt keskmine.

Äratuse edasilükkamine

Kui te ei soovi veel ärgata, puudutage äratuse edasilükkamiseks valikut lükka edasi. Enne

äratuse edasilükkamist saate äratuse korduse intervalli muuta.

Näpunäide. Klahvi Tagasi vajutamisel lükatakse äratus 2 minuti võrra edasi.

Äratuse väljalülitamine

Puudutage valikut Alarmid ja määrake äratuse olekuks Väljas

.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

49

background image

Äratuse kustutamine

Puudutage äratust ja seejärel ikooni .