Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Telefoni hõlbus kasutamine

background image

Telefoni hõlbus kasutamine
Muutke font suuremaks ja ekraani on lihtsam lugeda. Saate kasutada oma telefoni ühtlasi koos

teletaibiga (TTY/TDD).
1. Libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikut KÕIK SÄTTED.

2. Puudutage valikut hõlbustus.
Fondisuuruse muutmine

Puudutage liugurit Teksti suurus.
Kõrge kontrastsuse sisselülitamine

Määrake seade Kõrge kontrastsus olekuks Sees

.

Kuva suurendamine

Määrake seade Ekraanisuurendi olekuks Sees

ja topeltpuudutage ekraani kahe

sõrmega. Suurendi kasutamisel kasutage ekraanil liikumiseks kahte sõrme. Suurendamise

lõpetamiseks topeltpuudutage ekraani kahe sõrmega.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

39

background image

Telefoni kasutamine TTY/TDD-funktsiooniga

Määrake seade TTY/TDD väärtuseks täisrežiim.
Saadaolevad TTY-TDD-režiimid võivad sõltuvalt võrguteenusepakkujast erineda.