Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Aku tööea pikendamine

background image

Aku tööea pikendamine

Saate kasutada telefonis saadaolevaid funktsioone nii, et aku tööiga oleks võimalikult pikk.

Telefoni aku säästmiseks on mitu võimalust.
Energia säästmiseks tehke järgmist.

Laadige targalt

Laadige aku alati täis.

Valige ainult vajalikud helid

Lülitage mittevajalikud helid (nt klahvihelid) välja.

Libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole

ja puudutage valikuid KÕIK SÄTTED > helinad

+helid ning valige helid, mille soovite alles jätta.

Kasutage juhtmega kõrvaklappe

Kasutage valjuhääldi asemel juhtmega kõrvaklappe.

Kasutage rakendust Akusäästja.

Saate telefoni määrata automaatselt energiat

säästma, kui aku hakkab tühjaks saama. Aku oleku

kontrollimiseks ja rakenduse Akusäästja

sisselülitamiseks libistage avakuval sõrme ekraani

ülaosast allapoole ja puudutage valikuid KÕIK

SÄTTED > Akusäästja.
Kui telefon aktiveerib akusäästurežiimi, siis ei pruugi

kõigi rakenduste seadete muutmine olla võimalik.

Telefoni ekraani seadete muutmine • Seadistage telefoni ekraan lühikese aja järel välja

lülituma. Libistage avakuval sõrme ekraani

ülaosast allapoole ja puudutage valikuid KÕIK

SÄTTED > lukustuskuva > Ekraan lülitub

välja.

• Muutke suvandi glance seadeid. Telefoni

liigutamisel korraks kellaaja ja teavituste

kuvamiseks libistage avakuval sõrme ekraani

ülaosast allapoole, puudutage valikuid KÕIK

SÄTTED > glance ja muutke sätte Glance

screen olekuks pilk. Funktsiooni glance

väljalülitamiseks seadke Glance screen olekusse

väljas. Mõned telefonid ei toeta välku. Saadavuse

kontrollimiseks avage veebileht

www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

• Kasutage telefoni äratamiseks topeltpuudutust

ainult vajaduse korral. Funktsiooni

väljalülitamiseks libistage avakuval sõrme ekraani

ülaosast allapoole, puudutage valikut KÕIK

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

41

background image

SÄTTED > puudutus ja muutke sätte Äratus

olekuks Väljas

. Mõned telefonid ei toeta

topeltpuudutust. Saadavuse kontrollimiseks

avage veebileht www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

Ekraani ereduse vähendamine

• Libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast

allapoole ja puudutage valikuid KÕIK SÄTTED >

heledus. Veenduge, et seade Automaatne

kohandamine olekuks oleks määratud Väljas

. Valige seade Tase väärtuseks tume ja

seade Automaatne kohandamine väärtuseks

Sees

. Ekraani heleduse automaatseks

muutmiseks peab teie telefonil olema

valgusandur. Saadavuse kontrollimiseks avage

veebileht www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

• Sisselülitatud akusäästurežiimi korral ekraani

ereduse vähendamiseks libistage avakuval sõrme

ekraani ülaosast allapoole, puudutage valikut

KÕIK SÄTTED > ekraan ja muutke sätte

Akusäästja heledus olekuks Sees

.

Taustal töötavate rakenduste

peatamine

Sulgege rakendused, mida te ei kasuta. Enamuse

rakenduste sulgemiseks vajutage ja hoidke all klahvi

ja puudutage nende rakenduste ikooni , mille

soovite sulgeda.

Asukohateenuste valikuline

kasutamine

Kui soovite, et asukohateenused oleksid sisse

lülitatud, aga asukoha registreerimisteenused

väljas, libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast

allapoole ja puudutage valikut KÕIK SÄTTED.

Liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni

rakendused, valige inimesed ja määrake seade

Kasuta mu asukohta väärtuseks Väljas

.

Võrguühenduste valikuline

kasutamine

• Määrake oma telefon uusi e-kirju otsima harvem

või ainult siis, kui seda taotlete. Puudutage igas

postkastis valikuid

> sätted >

sünkroonimissätted ja valige sünkroonimise

sagedus.

• Lülitage Bluetooth sisse ainult vajaduse korral.
• Lülitage NFC sisse ainult vajaduse korral.

Funktsiooni NFC väljalülitamiseks libistage

avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole,

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

42

background image

puudutage valikuid KÕIK SÄTTED > NFC ja

muutke sätte Puudutage jagamiseks olekuks

Väljas

. Kõik telefonid ei toeta NFC-d.

Saadavuse kontrollimiseks avage veebileht

www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

• Kasutage Interneti-ühenduse loomiseks

mobiilandmesideühenduse asemel Wi-Fi-

ühendust.

• Lülitage telefonis välja saadaolevate traadita side

võrkude otsing. Libistage avakuval sõrme ekraani

ülaosast allapoole, puudutage valikuid KÕIK

SÄTTED > Wi-Fi ja muutke sätte Wi-Fi-võrgud

olekuks Väljas

.

• Kui kuulate muusikat või kasutate telefoni mõnel

muul viisil, kuid ei soovi helistada ega kõnesid

vastu võtta, lülitage sisse lennurežiim. Libistage

avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole,

puudutage valikuid KÕIK SÄTTED >

lennurežiim ja muutke sätte Olek olekuks Sees

.

Kontrollige aku kasutust

Selleks, et teada saada, millised rakendused teie aku tööiga lühendavad, libistage sõrme

avakuval vasakule, puudutage valikuid KÕIK SÄTTED > Akusäästja ja libistage sõrm valikule

kasutus.