Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Kuva projitseerimine Wi-Fi kaudu

background image

Kuva projitseerimine Wi-Fi kaudu
WiFi-ühenduse kaudu saate kuva projitseerida ühilduvasse telerisse, monitori või

projektorisse.
Kõik telefonid ei toeta kuva projitseerimist Wi-Fi kaudu. Saadavuse kontrollimiseks avage

veebileht www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Teine seade peab toetama Miracasti tehnoloogiat.
Autoriõigustega kaitstud materjalide projitseerimine võib olla piiratud.
1. Libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid KÕIK SÄTTED >

näita mu ekraani.

2. Puudutage seadet, mida soovite kasutada.
Lisateavet leiate teise seadme kasutusjuhendist.

Näpunäide. Projitseeritava kuva paigutuse muutmiseks puudutage valikuid Täpsem >

Välise ekraani paigutus.
Näpunäide. Telefoniekraani puudutamisel (näiteks PowerPoint esitluse kuvamisel)

projitseeritaval kuval punkti kuvamiseks puudutage valikut Täpsem ja seadke sätte Kuva

puutesisestus olekuks Sees

.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

104