Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Töötamine rakendusega PowerPoint Mobile

background image

Töötamine rakendusega PowerPoint Mobile
Rakenduse Microsoft PowerPoint Mobile abil saate oma esitlust teel koosolekule viimistleda.
1. Puudutage valikut Office, liikuge sõrme ekraanil libistades valikule asukohad ja

puudutage selle PowerPointi faili asukohta, mida soovite vaadata.

2. Puudutage PowerPointi faili ja pöörake telefon rõhtasendisse.

3. Slaidide sirvimiseks libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale.

4. Kindlale slaidile liikumiseks puudutage valikut ja seejärel soovitud slaidi.

5. Slaidile märkme lisamiseks pöörake telefon püstasendisse ja puudutage slaidi all asuvat

tühja ala.

6. Slaidi redigeerimiseks puudutage ikooni . Naasmiseks puudutage ikooni .

7. Esitluse salvestamiseks puudutage valikuid

> salvesta.

Esitluse saatmine e-posti teel

Puudutage PowerPointi faili ja valikuid

> jaga ....

Esitluse kustutamine

Puudutage PowerPointi faili ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut kustuta.
PowerPointi leviedastuse vaatamine

PowerPointi esitluse leviedastuse vaatamiseks Internetis avage esitluse leviedastuse linki

sisaldav e-kiri ja seejärel puudutage linki.