Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Sõnumi lugemine

background image

Sõnumi lugemine
Kui teil on tulnud uus e-kiri, näete avakuval vastavat teadet.
Oma kirjavahetust mõne kontaktiga saate vaadata ühe vestluslõimena. Lõim võib sisaldada

tekst- ja MMS-sõnumeid.

1. Valige Sõnumside.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

71

background image

2. Sõnumi lugemiseks puudutage vestlust.

Näpunäide. Kui soovite, et teised ei näeks kogemata teie sõnumite teatisi lukustuskuval,

libistage sõrme ekraani ülaservast allapoole ja valige KÕIK SÄTTED > lukustuskuva >

Üksikasjaliku oleku vaatamiseks valige rakendus > puudub.

Kui te ei saa MMS-sõnumit avada, kontrollige, kas:
• teie mobiilsidetellimus toetab MMS-sõnumeid;
• andmesideühendus on sisse lülitatud. Libistage sõrme ekraani ülaservast allapoole, valige

KÕIK SÄTTED > mobiilside+SIM-kaart ja määrake seade Andmeühendus väärtuseks

Sees

.

Saate saata lühisõnumeid, mille märkide arv ületab ühe sõnumi jaoks seatud märgilimiidi.

Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve

esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või

mõnele keelele omased märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate

tähemärkide arv on väiksem.
Teatud teenuste kasutamise või sisu (sealhulgas tasuta sisu) allalaadimisega võib kaasneda

suures mahus andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.
Manuse salvestamine

Puudutage manust (nt fotot) ja seejärel valige

> salvesta.

Vestluse kustutamine

Puudutage vaates vestlused ikooni , valige kustutatav vestlus ja seejärel puudutage ikooni

.

Ühe vestluses sisalduva sõnumi kustutamine

Vaates vestlused puudutage vestlust, siis puudutage kustutatavat sõnumit ja hoidke sõrme

selle peal ning valige kustuta.
Kõikide sõnumite kustutamine telefonist

Puudutage valikut >

> vali kõik > .