Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Sissetuleva kõne helina vaigistamine

background image

Sissetuleva kõne helina vaigistamine
Kui telefon heliseb ajal, kui te ei soovi, et teid segataks, saate selle kõne helina vaigistada.
Kui soovite telefoni vaigistada, keerates selle kummuli, peab funktsioon Pöörake vaikseks

olema sisse lülitatud. Libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage valikuid

KÕIK SÄTTED > audio, libistage sõrme vajaduse korral ekraanil vasakule ja lülitage Pöörake

vaikseks olekusse Sees

.

Kui keegi helistab teile, vajutage helitugevusnuppu või lukustusnuppu. Või pöörake telefoni

nii, et esikülg jääb allapoole.