Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Koputuse kasutamine

background image

Koputuse kasutamine
Ühe kõne ajal teisele kõnele vastamine? Koputus võimaldab kõnele vastata või kõne ootele

jätta.
1. Libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid KÕIK SÄTTED >

võrk+ > seadista.

2. Kui teil on kahe SIM-kaardiga telefon, puudutage soovitud SIM-kaarti. Mõned telefonid ei

toeta kahte SIM-kaarti. Saadavuse kontrollimiseks avage veebileht www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.

3. Määrake seade Koputus olekuks Sees

.

Esimese kõne ootele jätmine ja uuele kõnele vastamine

Puudutage valikut VASTA.
Esimese kõne lõpetamine ja uuele kõnele vastamine

Puudutage valikut lõpeta kõne+vasta.
Uue kõne eiramine

Puudutage valikut EIRA.
Ühe kõne ootelejätmine ja uue kõne tegemine

Puudutage valikuid OOTELE > LISA KÕNE ja helistage soovitud inimestele.
Kõnede vahel lülitamine

Puudutage valikut PUUDUTAGE VAHETAMISEKS.