Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Kontaktile helistamine

background image

Kontaktile helistamine
Sõpradele helistamine on kiire ja hõlbus, kui olete nende andmed kontaktina oma telefoni

salvestanud.
Puudutage valikut .
1. Puudutage valikut .

2. Puudutage kontakti ja soovitud telefoninumbrit, kui kontaktil on mitu telefoninumbrit.

Näpunäide. Kas vestluskaaslase hääl tundub liiga vali või liiga vaikne? Helitugevuse

muutmiseks vajutage helitugevusnuppe.
Näpunäide. Kas tahate, et ka teised vestlust kuuleksid? Puudutage valikut kõlar.

Näpunäide. Kui teil on kahe SIM-kaardiga telefon, saate valida, millise SIM-kaardiga

kontaktile helistada soovite. Puudutage ikooni , liikuge sõrme ekraanil libistades

valikuni kontaktid, puudutage kontakti nime ja seejärel ikooni

. Mõned telefonid

ei toeta kahte SIM-kaarti. Saadavuse kontrollimiseks avage veebileht

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Telefoninumbril helistamine

Puudutage valikut , sisestage telefoninumber ja puudutage valikut helista.
Rahvusvaheliste kõnede jaoks kasutatava „+”-märgi tippimiseks puudutage numbrit 0 ja

hoidke sõrme selle peal.
Kõnelogist otsimine

Kõnekirje otsimiseks liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni ajalugu, puudutage ikooni

ja sisestage kontakti nimi või telefoninumber.
Kõnekirje eemaldamine

Kõnekirje eemaldamiseks liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni ajalugu, puudutage pikalt

kõnekirjet ning seejärel puudutage valikut kustuta.
Kõikide kõnekirjete eemaldamiseks puudutage valikuid

> vali kõned >

> vali

kõik > .
Telefoninumbri kopeerimine ja kleepimine

Puudutage avakuval valikut Inimesed, liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni

kontaktid, puudutage kontakti, seejärel puudutage pikalt telefoninumbrit, puudutage valikut

kopeeri ja puudutage tekstiväljal ikooni .

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

58