Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Mitme postkasti sidumine ühtseks sisendkaustaks

background image

Mitme postkasti sidumine ühtseks sisendkaustaks
Kui teil on mitu e-posti kontot, saate valida, millised sisendkaustad soovite siduda üheks

sisendkaustaks. Ühtses sisendkaustas näete hetkega kõiki e-kirju korraga.
1. Puudutage avakuval soovitud postkasti.

2. Puudutage valikut

> seo sisendkaustad.

3. Puudutage loendis muud sisendkaustad sisendkaustu, mida soovite esimesega siduda.

4. Puudutage valikut nimeta seotud sisendkaust ümber, kirjutage postkasti jaoks uus nimi

ja puudutage ikooni .
Uus ühtne sisendkaust kinnitatakse avakuvale.
Ühendatud sisendkaustade seose tühistamine

Puudutage avakuval ühendatud sisendkausta ja valikuid

> seotud sisendkaustad.

Puudutage loendis neid sisendkaustu, mille seose soovite tühistada, ja seejärel valikut

eemalda seos.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

79