Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Exchange’i postkasti lisamine telefoni

background image

Exchange'i postkasti lisamine telefoni
Kas soovite, et tööga seotud meilid, kontaktid ja kalender oleksid käepärast nii arvuti taga

istudes kui ka telefonis, kui olete liikvel? Olulise sisu saate sünkroonida telefoni ja Microsoft

Exchange'i serveri vahel.
Exchange'i saab seadistada ainult siis, kui teie ettevõte kasutab Microsoft Exchange'i serverit.

Lisaks peab teie ettevõtte IT-administraator aktiveerima teie konto jaoks Microsoft Exchange'i.
Enne seadistamist veenduge, et teil on olemas järgmised andmed:
• ettevõtte e-posti aadress;
• Exchange'i serveri nimi (selle saamiseks pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole);
• võrgudomeeni nimi (selle saamiseks pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole);
• töövõrgu parool.
Sõltuvalt Exchange'i serveri konfiguratsioonist tuleb teil seadistamise ajal tippida veel

lisateavet. Kui teil puudub õige teave, pöörduge selle saamiseks oma ettevõtte IT-osakonna

poole.
1. Libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid KÕIK SÄTTED >

meilimine+kontod.

2. Puudutage valikut lisa konto > Exchange.

3. Kirjutage oma Exchange'i meiliaadress ja parool ning puudutage valikut logi sisse.
Häälestamise ajal saate määrata, millist sisu ja kui tihti soovite serverist telefoni sünkroonida.

Täiendava sisu sünkroonimiseks muutke Exchange'i kontosätteid.