Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Telefoni laadimine USB-laadijaga

background image

Telefoni laadimine USB-laadijaga
Telefoni aku on tehases osaliselt laetud, kuid on võimalik, et enne telefoni esmakordset

sisselülitamist tuleb seda uuesti laadida.
Telefoni laadimiseks kasutage ühilduvat USB-laadijat. Laadijat võidakse müüa eraldi.
1. Ühendage laadija vooluvõrku. Vajadusel ühendage USB-kaabel laadijaga.

2. Ühendage laadijakaabli micro-USB-pistik telefoniga.

3. Kui aku on täis laetud, lahutage laadija esmalt telefonist ja siis vooluvõrgust.

Aku laadimisaja pikkus pole määratud ja telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

7

background image

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib kuluda kuni 20 minutit, enne kui ekraanil kuvatakse

laadimistähis.

Näpunäide. Kui laadijat ei saa vooluvõrku ühendada, saate laadida USB-laadijaga.

Laadimise ajal saab andmeid üle kanda. USB-laadija toitevõimsus võib olla väga erinev

ning seadme laadimise alustamiseks ja seadme töö taastamiseks võib kuluda palju aega.
Kontrollige, kas arvuti on sisse lülitatud.
Kõigepealt ühendage USB-kaabel arvutiga ja seejärel telefoniga. Kui aku on täis laetud,

lahutage USB-kaabel kõigepealt telefonist ja seejärel arvutist.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks.

Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kui kõne- ja

ooteaeg on märgatavalt lühenenud, tuleb aku välja vahetada. Selleks viige seade lähimasse

volitatud teeninduskeskusse.