Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Indstil din telefon til kørselstilstand

background image

Indstil din telefon til kørselstilstand
I kørselstilstand kan du fjerne nogle af de ting, der kan distrahere dig under kørslen, så du

bedre kan koncentrere dig om at køre.
1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på ALLE INDSTILLINGER > køretilstand >

næste.

2. Hvis du vil indstille telefonen til at ignorere opkald, skal du indstille Ignorer opkald til Til

. Hvis du vil indstille telefonen til at ignorere sms'er, skal du indstille Ignorer sms'er til

Til

.

3. Tryk på næste.

4. Hvis du vil sende en automatisk sms til en person, som har ringet eller sendt en sms til dig,

med en forklaring på, hvorfor du ikke kan besvare opkaldet eller beskeden, skal du indstille

Send sms-svar på opkald, Send sms-svar på sms'er eller begge til Til

. Du kan redigere

beskeden ved at trykke i tekstfeltet.

5. Tryk på næste > tilføj en enhed, og tryk på den Bluetooth-enhed, som du tilslutter din

telefon til under kørsel, f.eks. et headset.
Kørselstilstand startes automatisk, når telefonen og den tilføjede Bluetooth-enhed forbindes.