Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Link flere postkasser sammen til en samlet indbakke

background image

Link flere postkasser sammen til en samlet indbakke
Hvis du har flere mailkonti, kan du vælge, hvilke indbakker der skal linkes sammen til én samlet

indbakke. Den samlede indbakke giver dig mulighed for at få et hurtigt overblik over alle dine

mails.
1. Tryk på en postkasse på startskærmen.

2. Tryk på

> link indbakker.

3. På listen andre indbakker skal du trykke på de indbakker, der skal linkes sammen med den

første.

4. Tryk på omdøb linket indbakke, skriv et nyt navn til postkassen, og tryk på .
Den nye samlede indbakke er fastgjort til startskærmen.
Fjern link mellem indbakker

Tryk på den samlede indbakke på startskærmen og på

> linkede indbakker. Tryk på

de indbakker, der ikke længere skal linkes, på listen og på fjern link.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

79