Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Automatisk opdatering af klokkeslæt og dato

background image

Automatisk opdatering af klokkeslæt og dato
Du kan indstille telefonen til at opdatere klokkeslættet, datoen og tidszonen automatisk.

Automatisk opdatering er en netværkstjeneste, og den er muligvis ikke tilgængelig hos din

netværksudbyder eller i det område, du befinder dig i.
Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på ALLE INDSTILLINGER > dato +

klokkeslæt.
Indstil Angiv dato og klokkeslæt automatisk til Til

.

Tip! Vil du ændre tidsformatet? Du kan slå 24-timers uret til eller fra, som du vil. Hvis du

vil ændre visningen af datoer, skal du trykke på ALLE INDSTILLINGER > område.

Opdater klokkeslæt og dato manuelt

Indstil Angiv dato og klokkeslæt automatisk til Fra

, og rediger klokkeslæt og dato.

Opdater tidszonen manuelt, når du rejser i udlandet

Indstil Angiv dato og klokkeslæt automatisk til Fra

, og tryk på Tidszone og en

placering.