Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Få vist dine igangværende downloads

background image

Få vist dine igangværende downloads
Mens et element downloades, kan du fortsætte med at søge efter andet indhold i Store og

tilføje elementer, som du vil downloade.
Hvis du vil se status for dine downloads, skal du fra hovedvisningen i Store trykke på

>

downloads. Stryg derefter til downloads for at se de igangværende downloads eller til

oversigt for at se tidligere downloadet indhold.

Tip! Du kan tjekke status for den igangværende downloading ved at trykke på

kontrollér status.
Tip! Hvis du har brug for f.eks. at afbryde internetforbindelsen midlertidigt, skal du

trykke på og holde det element, der downloades, og vælge afbryd midlertidigt. Hvis

du vil fortsætte downloadingen, skal du trykke på fortsæt. De ventende elementer skal

sættes på pause enkeltvis. Hvis downloadingen mislykkes, kan du downloade elementet

igen.