Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Skift indstillinger for overbliksskærm

background image

Skift indstillinger for overbliksskærm
For at spare strøm skifter skærmen til standby, når du ikke bruger telefonen aktivt. Med

Overbliksskærm kan du nemt tjekke klokkeslættet, selvom om skærmen er slukket pga.

timeout.
Overbliksskærmen understøttes ikke af alle telefoner. Du kan finde oplysninger om

tilgængelighed på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på ALLE INDSTILLINGER >

Overbliksskærm.

2. Indstil Overbliksskærm til altid til.

Tip! Du kan nemt aktivere telefonen, selvom tænd/sluk-tasten ikke lige er tilgængelig,

f.eks. når telefonen sidder i en bilholder. Du skal blot dobbelttrykke på skærmen.

Dobbelttryk understøttes ikke af alle telefoner. Du kan finde oplysninger om

tilgængelighed på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Slå dobbelttryk til eller fra

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på ALLE INDSTILLINGER > tryk. Indstil

Vækning til Til

eller Fra

.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

35