Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Bezdrátové nabíjení telefonu

background image

Bezdrátové nabíjení telefonu
Nemusíte bojovat s kabely, zařízení stačí položit na bezdrátovou nabíječku a hned se začne

nabíjet.
Bezdrátové nabíjení nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
K bezdrátovému nabíjení může být nutné použít kryt pro bezdrátové nabíjení. Nabíječka může

být součástí prodejního balení nebo může být prodávána samostatně. Používejte pouze

originální kryty pro bezdrátové nabíjení Lumia určené pro váš telefon.
Bezdrátové nabíječky se prodávají samostatně.
Oblasti nabíjení na telefonu a na nabíječce se musí dotýkat, proto dbejte na řádné zarovnání

telefonu a nabíječky. Všechny nabíječky nemusí být vhodné pro všechny modely telefonů.

Používejte pouze bezdrátové nabíječky kompatibilní s tímto zařízením.
1. Zkontrolujte, zda je zapnuta bezdrátová nabíječka.

2. Pokud k telefonu potřebujete kryt pro bezdrátové nabíjení, zkontrolujte, zda je správně

připevněn k telefonu.

3. Položte telefon na bezdrátovou nabíječku tak, aby se nabíjecí oblasti dotýkaly.

4. Po úplném nabití baterie sejměte telefon z nabíječky.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

8

background image

Upozornění: Mezi nabíječkou a přístrojem nesmí být žádný předmět. Na povrch

přístroje u oblasti pro nabíjení nepřipevňujte žádné předměty, například nálepky.

Další informace o bezdrátovém nabíjení najdete v uživatelské příručce k nabíječce a krytu pro

bezdrátové nabíjení.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

9