Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Návrhy slov na klávesnici

background image

Návrhy slov na klávesnici
Telefon vám při psaní může navrhovat slova, aby psaní urychlil a zpřesnil. Funkce navrhování

slov je k dispozici v několika jazycích.
Když začnete psát slovo, telefon navrhuje možná slova. Když je na panelu návrhů zobrazeno

požadované slovo, vyberte ho. Chcete-li zobrazit další návrhy, přejeďte vlevo.

Tip: Pokud je navržené slovo označeno tučně, telefon jím psané slovo nahrazuje

automaticky. Pokud je slovo napsáno nesprávně, klepněte na něj a uvidíte původní slovo

a několik dalších návrhů.

Opravování slov

Pokud si všimnete, že máte ve slově překlep, klepněte na něj a uvidíte několik návrhů oprav.
Přidání nového slova do slovníku

Pokud požadované slovo není ve slovníku, napište slovo, klepněte na něj a klepněte na

znaménko (+) na panelu návrhů. Telefon se nová slova učí také v případě, že je několikrát

napíšete.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

46

background image

Vypnutí navrhování slov

Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ >

klávesnice. Klepněte na klávesnici ve svém jazyce a zrušte zaškrtnutí políčka Navrhovat

text.